இது வெற்றி கதைகளின் தொகுப்பு

என் நண்பர்களே,

நான் ஆங்கிலத்தில் ‘Inspire Minds’ என்னும் வலைப் பூவில் பல வெற்றிக் கதைகளை தொகுத்து வழங்கி வருகிறேன்.

ஆங்கிலத்தில் என்னுடைய ‘Inspire Minds’ வலைப் பூவை படித்த பல நண்பர்கள் தமிழிலும் ஒரு வலைப் பூவை தொடங்க என்னை கேட்டு கொண்டனர். எனவே பிரபல இதழ்களில் வெளி வந்த பல வெற்றிக் கதைகளை தொகுத்து நான் வழங்குகிறேன். தன்னம்பிக்கை ஊட்டும் உண்மைச் சம்பவங்களை ஓரிடத்தில் தொகுத்து கொடுக்கும் என் எளிய முயற்சியை பற்றிய உங்கள் கருத்துகளை வரவேற்கிறேன்.

இந்த வலைப் பூ வாழ்வில் முன்னேற துடிக்கும் நண்பர்களுக்கு என் சமர்ப்பணம்.

ஹரி

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>